statisk_elektricitet_i_explosioinsfarliga_omraden_6159027

SEK hb 433 Statisk elektricitet. Utg 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 528 kr + moms

Snabb leverans

Vägledningen ger normalt tillämpliga rekommendationer för hur olägenheterna med statiskt elektricitet kan begränsas. Skriften beskriver utrustning, produkter och processegenskaper som är nödvändiga för att undvika risken för antändning och elstötar som förorsakas av statiskt elektricitet.


Art nummer: 6159027

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667709

Antal sidor: 163

Kategori: Installationer