fiberoptisk_anslutning_325_6509934

SEK hb 434:2009 Fiberoptisk anslutn

Tryckt bok, I lager

Pris: 588 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok ska underlätta för operatörer, kommuner, energibolag, installatörer m fl att planera och installera FTTX-nät (FTTX, fiber till slutanvändare) med god kvalitet till låg kostnad, samt säkerställa en enhetlig struktur och hög kvalitetsnivå på FTTX-nät i Sverige. Här finns rekommendationer och grundkrav som en fiberinstallation skall uppfylla i ett FTTX-nät för att tillmötesgå krav som kapacitet, överföringsavstånd m m. Denna 2:a utgåva har uppdaterats och utökats med nästan dubbelt så många sidor. Här finns nya avsnitt om noder, mikrokanalisation och luftinstallation, avsnittet områdesnät och anslutningsnät har utvidgats och bilagorna har utökats med fler exempel.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159020

Utgivningsår: 2009

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667396

Antal sidor: 154

Kategori: Installationer