6053026_large_enova

Vägledning - Säkerhet och miljö för kylanläggningar och värmepumpar. SIS HB 547. Utgåva 1 2009

Författare: Nordell Lars

Tryckt bok, I lager

Pris: 695 kr + moms

Snabb leverans

Kyl- och värmepumpsanläggningar ska uppfylla EU:s säkerhetskrav i både gamla och nya maskindirektivet (MD), samt i tryckkärlsdirektivet (PED). Nya säkerhetsstandarden SS-EN 378 är harmoniserad mot dessa direktiv och ska göra det lättare att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Hela kyl- och värmepumpsbranschen får alltså nya riktlinjer att förhålla sig till. Denna publikation är en guide till SS-EN 378 som ger enkel och överskådlig information, bakgrund, exempel och förtydliganden.


Författare: Nordell Lars

Art nummer: 6053026

Utgivningsår: 2009

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171627162

Antal sidor: 124

Kategori: Installationer