ss_en_81_20_2014_6053599

SS-EN 81-20:2014 Säkerhetsregler Hissar

I lager

Pris: 1 675 kr + moms

Snabb leverans

1.1 Denna standard anger säkerhetsregler för permanent installerade nya person- eller varupersonhissar, utförda som drivskivehissar, trumhissar, kedjehissar eller hydraulhissar, med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods och som betjänar fasta stannplan och som är upphängd i linor, kedjor eller lyftcylindrar, som rör sig mellan gejder som inte lutar mer än 15° mot vertikalplanet.

1.2 I tillägg till kraven i denna standard ska beaktas de ytterligare krav som kan gälla i speciella fall (hissanvändning av personer med funktionsnedsättning brand, explosiv atmosfär, extrema klimatförhållanden, seismiska förhållanden, transport av farligt gods etc.).


Art nummer: 6053599

Utgivningsår: 2018

Utgivare: SIS

Antal sidor: 163

Kategori: Installationer