ss_en_iso_16890_3_2017_del-3_6053596

SS-EN ISO 16890-3:2017 Luftfilter för allmän ventilation. Del 3

I lager

Pris: 895 kr + moms

Snabb leverans

Den nya standarden för luftfilter gäller idag parallellt med med standarden EN 779:2012. Den 1 juli 2018 upphör EN 779:2012 att gälla.

Den nya standarden behandlar Luftfilter för allmän ventilation och Del 3 innehåller Bestämning av gravimetrisk (vikt) partikelavskiljning och luftflödesmotstånd kontra stoftbelastning (ISO 16890-3:2016). 

Engelsk text


Art nummer: 6053596

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SIS

Antal sidor: 21

Kategori: Installationer