ss_en_iso_16890_4_2017_del-4

SS-EN ISO 16890-4:2017 Luftfilter för allmän ventilation. Del 4

I lager

Pris: 680 kr + moms

Snabb leverans

Den nya standarden för luftfilter gäller idag parallellt med med standarden EN 779:2012. Den 1 juli 2018 upphör EN 779:2012 att gälla.

Den nya standarden behandlar Luftfilter för allmän ventilation och Del 4 innehåller Metod för bestämning av minsta partikelavskiljningsgrad (ISO 16890-4:2016). 

Engelsk text


Art nummer: 6053597

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SIS

Antal sidor: 11

Kategori: Installationer