ssf_1060_norm_for_kameraovervakningssystem_650_6591038

Norm för kameraövervakningssystem

projektering och installation. SSF 1060. Utgåva 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 557 kr + moms

Snabb leverans

Denna norm för kameraövervakningssystem ”SSF 1060. Utgåva 2” omfattar hela processen för ett kameraövervakningssystem. Från risk- och behovsanalys, projektering och installation samt utbildning, driftsättning och dokumentation. Den baseras på SS-EN 50132-1 och SS-EN 50132-7.

Här fastställs de krav som ställs på ett kameraövervakningssystem. Normen beskriver hela processen att projektera, specificera, installera och driftsätta ett kameraövervakningssystem. Krav och rekommendationer refererar så långt som möjligt till andra utgivna dokument från bland annat CENLEC TC79 och SIS med flera som här har kombinerats med branschens egna erfarenheter.

Normen är avsedd att tillämpas av både beställare och leverantörer av kameraövervakningssystem.

Denna andra utgåva av SSF 1060 har fått en ny titel och de tidigare systemklasserna är ersatta med referens till SS-EN 50132-1 och SS-EN 50132-7. Den är nu funktionsbaserad, en referens till kameraövervakningslagen SFS 230:460 har införts samt har ett nytt systemintyg SSF 1081.

”SSF 1060. Utgåva 2” gäller från 2013-10-04 och ersätter SSF 6010 utgåva 1.


Art nummer: 6591038

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svenska Stöldskyddsföreningen

ISBN: 9789189234635

Antal sidor: 36

Kategori: Installationer