elektromekanisk_lasanlaggning_6591044

SSF 210:3 Elektromekanisk låsanläggning

I lager

Pris: 913 kr + moms

Snabb leverans

I Stöldskyddsföreningens norm SSF 210, utgåva 3, beskrivs de regler som gäller för fast installerad trådbunden elektromekanisk låsanläggning.

Reglerna innehåller krav på projektering och installation av den elektromekaniska låsanläggningen. Anläggningsinnehavarens rättigheter, anläggarfirmans skyldigheter, anläggningskontroll samt krav på dokumentation beskrivs också.


Art nummer: 6591044

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svenska Stöldskyddsföreningen

Antal sidor: 20

Kategori: Installationer