ssf3522-inbrottsskyddande-lasenheter-650-6591041

SSF 3522. Inbrottsskyddande låsenheter

I lager

Pris: 476 kr + moms

Snabb leverans

SSF 3522 ersätter den tillbakadragna svenska standarden SS 3522 utgåva 4. Den omfattar både mekaniska och elektromekaniska produkter som exempelvis motorlås och elektromekaniska cylindrar samt flerpunktslås. SSF 3522 är ett samarbete mellan SSF Stöldskyddsföreningen, SEM Group och Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR).

En låsenhet sammansatt av komponenter vilka uppfyller lägst klass 3 i SSF 3522 benämns som "Godkänd låsenhet". "Godkänd låsenhet" är ett allmänt använt begrepp för att ange en kravnivå på inbrottsskyddande egenskaper för en låsenhet och dess ingående komponenter. De nya klasserna 2A respektive 2B kombinerar en inbrottsskyddande utsida med vred öppning respektive nödutrymning.


Art nummer: 6591041

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svenska Stöldskyddsföreningen

Antal sidor: 12

Kategori: Installationer