SSF (RUS) 130:8 Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning

Regler för projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning. SSF 130 (tidigare RUS). Utgåva 8

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 002 kr + moms

Snabb leverans

”SSF 130 Utgåva 8” specificerar kraven på inbrottslarmanläggningar som kan finnas i försäkringsvillkor eller andra sammanhang.

Reglerna gäller centralanslutna inbrottslarmanläggningar för användning inomhus i bostäder, affärer, lager industrier och så vidare och omfattar krav på anläggningarnas projektering, installation, injustering, provning med mera.

Revideringen omfattar bland annat förändrad definition av larmklass 1, krav på övervakad larmöverföring i samtliga larmklasser, hantering vid fjärrservice samt förtydligande vad som gäller för anläggningens dokumentation och anläggarintyg.


Art nummer: 6591037

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svenska Stöldskyddsföreningen

ISBN: 9789189234574

Antal sidor: 41

Kategori: Installationer