styrmedelsbiblioteket

Styrmedelsbiblioteket

Vektyg för gods i tätort

Tryckt bok, I lager

Pris: 145 kr + moms

Snabb leverans

De flesta verksamheter i en stad är beroende av godstransporter av något slag. För att skapa en levenade stad behövs leveranser av god och samtidigt har godstransporter negativa effekter på stadslivet.

Denna skrift visar på hur man kan arbeta med incitament och styrmedel för att genomföra åtgärder för godstransporter. Styrmedlen kan vara ekonomiska, juridiska, informativa och samhälleliga Det finns också en genomgång som visar vilka effekterna skulle kunna bli samt förslag på vilka åtgärdspaket som skulle kunna användas för att få önskvärda effekter.

Målgrupp är politiker och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner.


Art nummer: 6020440

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175853635

Antal sidor: 56

Kategori: Installationer