bvl_10_vatten_och_avlopp_utg5_6212510

Vatten och Avlopp. BVL 10. Utg 5

Författare: Granroth Marko, Matsson Lars Olof

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Den femte utgåvan av Byggvägledning 10 Vatten och avlopp tar hänsyn till och med BBR 25 (BFS 2017:5) som gäller från den 1 juli 2017.

De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning och av krav på att installationerna ska vara utformade så att vattenskador begränsas och så att riskerna för spridning av legionella reduceras.

I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner.

Byggvägledning är en serie handböcker som ansluter till Boverkets byggregler
BBR. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och
innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Byggvägledning ger projektörer och byggare lättillgänglig och konkret
information som anpassats till de funktionskrav som samhället ställer på
byggnader och anläggningar. Serien vänder sig såväl till den erfarne som till
den som är i början av sin yrkesutövning.

 


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler , Litteraturbevakning VVS


Författare: Granroth Marko, Matsson Lars Olof

Tryckta bokens artikel nr: 6212510

E-bokens artikel nr: 7770510

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338776

E-bokens ISBN: 9789173338929

Antal sidor: 158

Kategori: Installationer

Fler titlar av samma författare