omslag_forr_och_nu_utg5_6427005

Ventilation förr och nu. Utg 5

Författare: Andersson Dennis, Orestål Ulla

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 557 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 446 kr + moms

Snabb leverans

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver.

Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet fram till 2020 finns återgivna i helhet eller utdrag. 

Denna femte utgåva har kompletterats med utdrag ur Boverkets byggregler (BBR) som har reviderats ett antal gånger sedan den förra utgåvan av boken utkom 2007. Även OVK-reglerna har omarbetats och återfinns numera i huvudsak i kapitel fem i plan- och byggförordningen, OVKAR 1 samt OVK 3. Dessa finns återgivna i boken.

Boken har även uppdaterats med utdrag ur de två senaste utgåvorna av AMA VVS & Kyla angående injustering och kontroll av luftflöde.


Författare: Andersson Dennis, Orestål Ulla

Tryckta bokens artikel nr: 6427005

E-bokens artikel nr: 7774275

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170325

E-bokens ISBN: 9789179170387

Antal sidor: 344

Kategori: Installationer