vvs_2000_varmeteknik_6905213

VVS 2000 Värmeteknik

Tryckt bok, I lager

Pris: 550 kr + moms

Snabb leverans

Värmebegreppet är omfattande och behandlar både vatten och luft.
VVS 2000 Värmeteknik ger en överblick av de grundläggande funktionerna i ett värmesystem, oavsett om det handlar om att distribuera denna medelst vatten eller luft.

Denna skrift bygger i hög grad på material från tidigare upplagor av Tabeller och
Diagram, som utgavs av dåvarande VVS Tekniska Föreningen. Ett omfattande arbete
har ägnats åt att ge innehållet en ny struktur och att komplettera med källhänvisningar.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning VVS


Art nummer: 6905213

Utgivningsår: 2016

Utgivare: EMTF Förlag AB

ISBN: 9789198288032

Antal sidor: 75

Kategori: Installationer