Konstruktion och stomme

Alla titlar

sand_6039740

Sand - de små kornens material

Sand är ett vardagligt material som alla känner till. De flesta av oss förknippar sand med en badstrand. Ur geologisk synpunkt är sand inget annat än korn av storleken från 0,06 mm till 2 mm...

Pris: 309 kr + moms

insatsplan_6537185

Insatsplan 2019

Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats...

Pris: 699 kr + moms

inbrottskyddande_dorrar_6591054

SSF 1078:1 Inbrottsskyddande dörrar

Normen omfattar klassning, krav och provmetoder för inbrottsskyddande dörrar. Klassningen refererar till skyddsklasserna enligt SSF 200 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd...

Pris: 419 kr + moms

inbrottsskyddande_vaggar_6591052

SSF 1047:2 Inbrottsskyddande väggar

Normen omfattar krav och provningsföreskrifter i 3 olika klasser. Normen kan tilllämpas för väggkonstruktioner och väggelement, på-platsenbyggda element eller lösa element, avsedda för inbrottsskydd...

Pris: 653 kr + moms

trastolpar_skarmar_och_taket_6978018

Trästolpar, skärmar och staket

Denna handbok om trästolpar, skärmar och staket innehåller anvisningar för utformning av hållbara träkonstruktioner för utomhusmiljöer. Den är baserad på befintlig kunskap när det gäller material, behandlingar och konstruktioner...

Pris: 250 kr + moms

tradack_altaner_och_racken_6978017

Trädäck, altaner och räcken

”Trädäck, altaner och räcken” innehåller konstruktionslösningar för trädäck och altaner. Den behandlar horisontella ytor av trä som passar för t ex sittgrupper och personer som går, cyklar eller åker rullstol...

Pris: 250 kr + moms

om_kontorslandskapens_akustik_arkitektur_6984028

Om kontorslandskapens akustik & arkitektur

”Om kontorslandskapens akustik och arkitektur” är en referensöversikt och en handbok för området som består av två delar. Den första delen innehåller en introduktion till akustikens teori, metodik och begrepp...

Pris: 170 kr + moms

nordiska_trad_och_traslag_6984027

Nordiska träd och träslag

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä...

Pris: 318 kr + moms

modernismens_tegelfasader_6984026

Modernismens tegelfasader

Tegel intog en särskild roll i 1900-talets byggande i Sverige. ”Modernismens tegelfasader” berättar om teglets historia från ett arkitekturhistoriskt, byggnadstekniskt och hantverksmässigt perspektiv...

Pris: 318 kr + moms

moderna_tegeldetaljer_6984025

Moderna tegeldetaljer

"Moderna tegeldetaljer" handlar om hur man utformar gestaltningsmässigt fina detaljlösningar med fasadtegel i kombination med bakmur av stenmaterial. Boken inleds med ett avsnitt om materialitet, det vill säga de egenskaper hos materialet som vi uppl...

Pris: 318 kr + moms

material_i_landskapet_6984021

Material i landskapet

Hur åldras hårda material som natursten, betong, tegel, trå, järn och stål, aluminum, koppar, brons, plast, asfalt och grus i utemiljön? Landskapsarkitekten Desiree Johansson försöker besvara frågor som hur vi kan välja, behandla och vårda material s...

Pris: 276 kr + moms

keramiken_och_skyskrapan_6984016

Keramiken och skyskrapan

Terrakotta (från italienskans terra cotta – bränd jord/lera) är ett tåligt, lättillgängligt, brandbeständigt och formbart material. När de stora städerna med sina höga hus växte fram i USA, fick terrakottan en framträdande roll som byggnadsmaterial...

Pris: 254 kr + moms

glasfasader_6984014

Glasfasader, dubbelskalsfasader - krav och metoder

Det är viktigt att ha en helhetssyn och ett nära samarbete mellan olika aktörer i projekt med dubbelskalsfasader. Denna skrift kan fungera som en checklista för att olika problemställningar ska kunna bli beaktade, i ett tidigt skede, när det gäller u...

Pris: 212 kr + moms

barande_murverk_i_modern_arkitektur_6984009

Bärande murverk i modern arkitektur

I boken visas exempel på modern arkitektur som bygger på bärande murverk, en klassisk byggmetod. Idag när det pratas mycket om hållbarhet finns det kanske anledning att ompröva de motiv som ledde till att metoden övergavs...

Pris: 212 kr + moms

regler_for_trycksatt_stigarledning_6537184

SBF 504:1 Regler för trycksatt stigarledning

I Boverkets regler har sedan BBR 19 införts att trycksatta stigarledningar bör installeras  för byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter. Regelverket SBF 504:1 beskriver hur en trycksatt stigarledning kan utformas...

Pris: 450 kr + moms

handbok_for_tillampning_av-ss-en_1090_4_5_6554950

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & 5. SBI Publ 198

Handboken behandlar standarden SS-EN 1090-4 och 5 och följer i princip kapitelindelningen i standarden. SS-EN 1090-4 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egensk...

Pris: 1 090 kr + moms

ebr_eldistributionsbranschens_gemensamma_minimikrav_6014060

EBR Eldistributionsbranschens minimikrav. HMS 12:18

Anvisningen behandlar viktiga skydds- och ordningsregler för eldistributionsbranschen och inte alla viktiga delar för momentet arbete i sin helhet. Exempelvis bör anvisningen användas i kombination med relevant nivå av ESA publikation, då den inte be...

Pris: 398 kr + moms

koket_6039694

Köket

Köket kallas ofta för hemmets hjärta. Historiskt sett har det renodlade köksrummet inte varit så självklart som det är idag. Köket speglar samhällsförändringarna...

Pris: 258 kr + moms

forpackningshandbok_6056026

Förpackningshandbok

En bra förpackning säkerställer att varan på ett prisvärt sätt kommer fram oskadad till kunden, och att den därefter är enkel att återanvända eller återvinnas...

Pris: 149 kr + moms

sbf_142_2_anslutning_och_provning_6537183

SBF 142:2 Vattensprinklersystem

Ett korrekt utfört sprinklersystem bidrar till att minska brandskadekostnader och att rädda liv. Regelverket visar hur allmänna vattenledningsnät kan användas för brandsläckning med vattensprinklersystem samt anger lämpligt utförande för en sådan ans...

Pris: 290 kr + moms

radon_i_bostader_6587189

Radon i bostäder

Att mäta och åtgärda radon är en prioriterad fråga för att säkra en god inomhusmiljö.Med hjälp av checklistan kan man systematisera och effektivisera processen kring radonmätning...

Pris: 200 kr + moms

25 av 304