Konstruktion och stomme

Alla titlar

handbok_for_tillampning_av-ss-en_1090_4_5_6554950

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & 5. SBI Publ 198

Handboken behandlar standarden SS-EN 1090-4 och 5 och följer i princip kapitelindelningen i standarden. SS-EN 1090-4 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egensk...

Pris: 1 090 kr + moms

ebr_eldistributionsbranschens_gemensamma_minimikrav_6014060

EBR Eldistributionsbranschens minimikrav. HMS 12:18

Anvisningen behandlar viktiga skydds- och ordningsregler för eldistributionsbranschen och inte alla viktiga delar för momentet arbete i sin helhet. Exempelvis bör anvisningen användas i kombination med relevant nivå av ESA publikation, då den inte be...

Pris: 398 kr + moms

koket_6039694

Köket

Köket kallas ofta för hemmets hjärta. Historiskt sett har det renodlade köksrummet inte varit så självklart som det är idag. Köket speglar samhällsförändringarna...

Pris: 258 kr + moms

forpackningshandbok_6056026

Förpackningshandbok

En bra förpackning säkerställer att varan på ett prisvärt sätt kommer fram oskadad till kunden, och att den därefter är enkel att återanvända eller återvinnas...

Pris: 149 kr + moms

sbf_142_2_anslutning_och_provning_6537183

SBF 142:2 Vattensprinklersystem

Ett korrekt utfört sprinklersystem bidrar till att minska brandskadekostnader och att rädda liv. Regelverket visar hur allmänna vattenledningsnät kan användas för brandsläckning med vattensprinklersystem samt anger lämpligt utförande för en sådan ans...

Pris: 290 kr + moms

radon_i_bostader_6587189

Radon i bostäder

Att mäta och åtgärda radon är en prioriterad fråga för att säkra en god inomhusmiljö.Med hjälp av checklistan kan man systematisera och effektivisera processen kring radonmätning...

Pris: 200 kr + moms

undvik_misstag_i_murat_och_putsat_byggande_6980001

Undvik misstag i murat och putsat byggande. Utg 2, ver 2018

"Undvik misstag i murat och putsat byggande" identifierar de vanligaste misstagen i dagens murade och putsade byggande. Typfallen utgår från enskilda konstruktionslösningar med en beskrivning av skadeorsaken...

Pris: 335 kr + moms

betong_och_armeringsteknik_6119948

Betong- och armeringsteknik, ver 180906

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet...

Pris: 525 kr + moms

norm_for_lasbom_och_containerlas_6591047

SSF 1051:2 Låsbom och containerlås

Denna revidering är framtagen av SSF tillsammans med SP för att förtydliga provningsmedtoderna. Utgåvan gäller från 2016-11-04 och ersätter tidigare utgåva med eventuella tolkningar. Ändringar i denna utgåva är bl.a...

Pris: 634 kr + moms

mekanik_6108221

Mekanik. Statik och dynamik. Utg 4

Innehållet i boken omfattar vad som ingår i de flesta obligatoriska mekanikkurser inom såväl civil- som högskoleingenjörsutbildningen. Denna nya upplaga innebär ett fortsatt ökat fokus på numeriska metoder för problemlösning, framför allt lösning av ...

Pris: 521 kr + moms

kontrolljournal_utrymningslarm_med_talat_meddelande_6002023

Kontrolljournal Utrymningslarm - 10 ex/bunt

En väl ifylld kontrolljournal ökar avsevärt möjligheten att upprätthålla funktionen på en säkerhetsanläggning. Månadsprov och kvartalsprov ska noteras i kontrolljournal med angivande av vilka sektioner, detektorer m.m. som provats...

Pris: 362 kr + moms

byggnadsmaterial_ovningsbok_6144046

Övningsbok. Byggnadsmaterial. Utg 3

I huvudboken Byggnadsmaterial - tillverkning, egenskaper och användning, behandlas alla typer av byggnadsmaterial. Övningsboken har tillkommit för att underlätta inlärningen och förståelsen av innehållet i huvudboken...

Pris: 135 kr + moms

limtrahandbok_del4_6056025

Limträhandbok. Del 4

Limträ är ett konstruktionsmaterial som är lätt att hantera och det tar vid då konstruktionsvirke inte räcker till hållfasthets- eller storleksmässigt samt då man vill uppnå en mera formstabil konstruktion...

Pris: 158 kr + moms

byggnadsmaterial_6144044

Byggnadsmaterial. Utg 3

Byggsektorn använder ett mycket stort antal material till en sammanlagd kostnad som uppgår till drygt 40 % av den totala byggkostnaden. Alla dessa olika material behandlas i boken...

Pris: 499 kr + moms

byggnaders_klimatskarm_6144043

Byggnaders klimatskärm. Utg 3

”Byggnaders klimatskärm” visar hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet...

Pris: 389 kr + moms

tillampad_byggnadsfysik_6144042

Tillämpad byggnadsfysik. Utg 6

Tillämpad byggnadsfysik behandlar tillämpningen av byggnadsfysikens värme, fukt och luft i husbyggnader och dess väggar, tak och grunder. Utgångspunkten är EU:s direktiv om byggnader med mycket hör energiprestanda (nära-nollenergibyggnader)...

Pris: 465 kr + moms

trabalkonger_6978020

SP R 2011:82 Träbalkonger. Handbok

”Träbalkonger” innehåller anvisningar för utformning av, samt konstruktionslösningar för, olika typer av hållbara träbalkonger. Rapporten behandlar balkongens olika delar – balkongplatta, räcke, balkongfront och infästningar...

Pris: 250 kr + moms

ljudisolering_i_trahus_6978019

SP R 2011:10 Ljudisolering i trähus

Denna rapport handlar om ljudisolering i trähus, främst de tekniska frågorna. Den ger data och beräkningsmodeller för konstruktioner som är speciella för trähus, d v s hus med stomme och ytterväggar av trä...

Pris: 350 kr + moms

solavskarmning_rehva_handbok_6905514

Solavskärmning

Handboken beskriver solinstrålning och hur den verkar i fönster med solavskärmingssystem.

Pris: 435 kr + moms

anvisningar_for_besiktningsman_for_brandskyddsanlaggningar_6537182

SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman

I Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm-, vattensprinkler- och gassläcksystem anges att anläggningen ska leveransbesiktigas och därefter årligen revisionsbesiktigas...

Pris: 1 586 kr + moms

bygga_hus_6144041

Bygga hus. Illustrerad bygglära. Utg 3

Husbyggandet står idag inför nya utmaningar. Det räcker inte att bara bygga konstruktionsmässigt hållbart utan man måste även bygga såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart...

Pris: 378 kr + moms

brandlarm_system_komponenter_stotsel_6537181

Brandlarm - System, komponenter och skötsel

När man installerar en anläggning för brandlarm så är det väsentligt att den blir planerad, projekterad och installerad på korrekt sätt, rätt detektor på rätt plats...

Pris: 413 kr + moms

snickra_bygg_6039645

Snickra & bygg

För den som vill snickra själv till sin trädgård eller uteplats är boken full av tips, ritningar, materiallistor och foton. Här finns utedusch, torkställning, utekök, soffor, bord och bänkar...

Pris: 182 kr + moms

traforpackningar_6978024

Träförpackningar

Handboken beskriver utförligt och instruktivt hur ändamålsenliga förpackningar skall väljas, konstrueras, dimensioneras och tillverkas.

Pris: 310 kr + moms

25 av 297