Konstruktion och stomme

Alla titlar

radonboken_nya_byggnader_6299020

Radonboken. Nya byggnader

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts för radon både i hemmet och på arbetsplatsen. Föregående upplaga av Radonboken - Nya byggnader kom för 15 år sedan och det har skett stora förändringar i regelverken sedan dess...

Pris: 482 kr + moms

mekanik_1_6144058

Mekanik I - Statik och partikeldynamik. Utg 3

Boken utgör den första delen i den aktuella framställningen av den grundläggande mekaniken. Mekanik I behandlar statiken och partikeldynamiken. Mekanik II ägnas åt partikelkinematiken och dynamiken i accelererande referensramar, partikelsystem, stela...

Pris: 513 kr + moms

husbyggnadsprocessen_6039757

Husbyggnadsprocessen

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnadsprocessen på Bygg- och anläggningsprogrammet, såsom husbyggnadsmaterial och deras egenskaper, verktyg och maskiner, ritningar och arbetsbeskrivningar, entreprenörskap och företagande, sä...

Pris: 549 kr + moms

bygga_battre_billigare_6039756

Bygg Bättre Billigare

Boken tar ett kritiskt helhetsgrepp om husbyggandeet i Sverige. Det finns beprövad teknik för att minska bygg- och boendekostnaderna. Boken ger vägledning för alla som vill uppnå bästa möjliga boende...

Pris: 597 kr + moms

praktiskt_husbyggnadsteknik_6144056

Praktisk husbyggnadsteknik. Utg 3

Boken ger en överskådlig beskrivning av hur ett hus kommer till och vilka komponenter som ingår i byggnaden. Det första avsnitten beskriver kortfattat hur byggnadstekniken kommer in i byggprocessen...

Pris: 320 kr + moms

vattendimsystem_6537188

SBF 503:1 Regler för vattendimsystem

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske...

Pris: 640 kr + moms

bevaxning_pa_malade_trafasader_6978022

SP R 2009:11 Beväxning på målade träfasader

Rapporten redovisar på ett populärt sätt vetenskapliga fakta om mikroorganismer levnadsbetingelser och betydelse för estetisk och funktionell påverkan. Skriften innehåller också rekommendationer för behandling av ytor som fått beväxning av mikroorgan...

Pris: 75 kr + moms

sand_6039740

Sand - de små kornens material

Sand är ett vardagligt material som alla känner till. De flesta av oss förknippar sand med en badstrand. Ur geologisk synpunkt är sand inget annat än korn av storleken från 0,06 mm till 2 mm...

Pris: 309 kr + moms

las_och_utrymningsvagar_2019_6537186

Lås och utrymningsvägar 2019

Utrymningssäkerhet kontra inbrottsskydd diskuteras ofta mellan nyttjare, räddningstjänsten och försäkringsbolagen. I boken föreslås lämpliga lösningar för att, så långt det är möjligt, få utrymnings- och säkerhetssystem som ger både god utrymningssäk...

Pris: 495 kr + moms

insatsplan_6537185

Insatsplan 2019

Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats...

Pris: 699 kr + moms

inbrottskyddande_dorrar_6591054

SSF 1078:1 Inbrottsskyddande dörrar

Normen omfattar klassning, krav och provmetoder för inbrottsskyddande dörrar. Klassningen refererar till skyddsklasserna enligt SSF 200 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd...

Pris: 419 kr + moms

inbrottsskyddande_vaggar_6591052

SSF 1047:2 Inbrottsskyddande väggar

Normen omfattar krav och provningsföreskrifter i 3 olika klasser. Normen kan tilllämpas för väggkonstruktioner och väggelement, på-platsenbyggda element eller lösa element, avsedda för inbrottsskydd...

Pris: 653 kr + moms

trastolpar_skarmar_och_taket_6978018

Trästolpar, skärmar och staket

Denna handbok om trästolpar, skärmar och staket innehåller anvisningar för utformning av hållbara träkonstruktioner för utomhusmiljöer. Den är baserad på befintlig kunskap när det gäller material, behandlingar och konstruktioner...

Pris: 250 kr + moms

tradack_altaner_och_racken_6978017

Trädäck, altaner och räcken

”Trädäck, altaner och räcken” innehåller konstruktionslösningar för trädäck och altaner. Den behandlar horisontella ytor av trä som passar för t ex sittgrupper och personer som går, cyklar eller åker rullstol...

Pris: 250 kr + moms

om_kontorslandskapens_akustik_arkitektur_6984028

Om kontorslandskapens akustik & arkitektur

”Om kontorslandskapens akustik och arkitektur” är en referensöversikt och en handbok för området som består av två delar. Den första delen innehåller en introduktion till akustikens teori, metodik och begrepp...

Pris: 170 kr + moms

nordiska_trad_och_traslag_6984027

Nordiska träd och träslag

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä...

Pris: 318 kr + moms

modernismens_tegelfasader_6984026

Modernismens tegelfasader

Tegel intog en särskild roll i 1900-talets byggande i Sverige. ”Modernismens tegelfasader” berättar om teglets historia från ett arkitekturhistoriskt, byggnadstekniskt och hantverksmässigt perspektiv...

Pris: 318 kr + moms

moderna_tegeldetaljer_6984025

Moderna tegeldetaljer

"Moderna tegeldetaljer" handlar om hur man utformar gestaltningsmässigt fina detaljlösningar med fasadtegel i kombination med bakmur av stenmaterial. Boken inleds med ett avsnitt om materialitet, det vill säga de egenskaper hos materialet som vi uppl...

Pris: 318 kr + moms

material_i_landskapet_6984021

Material i landskapet

Hur åldras hårda material som natursten, betong, tegel, trå, järn och stål, aluminum, koppar, brons, plast, asfalt och grus i utemiljön? Landskapsarkitekten Desiree Johansson försöker besvara frågor som hur vi kan välja, behandla och vårda material s...

Pris: 276 kr + moms

25 av 306