Konstruktion och stomme

Alla titlar

p199_berakningssamling_stalbyggnad_6554951

Beräknad stålbyggnad. SBI Publ 199

Stålbyggnadsinstitutets beräkningssamling för Stålbyggnad om fattar 24 beräkningsexempel. Exemplen är tänkta som stöd för konstruktörer, stålbyggare och andrar intresserade och ger utförlig vägledning i många vanligt förekommaden dimensioneringssitua...

Pris: 490 kr + moms

brandsaker_byggarbetsplats_6537194

Brandsäker byggarbetsplats. Handbok

Reglerna för Brandsäker byggarbetsplats, SBF 505:1, syftar främst till att underlätta kravställning i samband med upphandling och kontraktsskrivning. Handboken Brandsäker byggarbetsplats ska förtydliga innebörden av de brandskyddskrav som finns i reg...

Pris: 495 kr + moms

geografisk_informationsbehandling_6108237

Geografisk informationsbehandling

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition...

Pris: 473 kr + moms

husbyggnad__1_6039819

Husbyggnad 1

Husbyggnad 1 vänder sig i första hand till elever på Bygg- och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 1, såsom byggmetoder, byggnadskonstruktioner, husbyggnadsmaterial, verk...

Pris: 559 kr + moms

byggnaders_robusthet_6272003

Byggnaders robusthet

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som t.ex. påkörning av fordon, attentat eller grova fel i byggprocessen...

Pris: 500 kr + moms

dimensionering_av_trakonstruktioner_del3_6056030

Del 3 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

Dimensioneringsexempel enligt praxis med lösningar är del 3, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 2 utgåva 3:2019...

Pris: 195 kr + moms

dimensionering_av_trakonstruktioner_del2_6056029

Del 2 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

Regler och formler enligt Eurokod 5och EKS 11 (BFS 2019:1) samt materialegenskaper är del 2, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner.Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 oc...

Pris: 195 kr + moms

dimensionering_av_trakonstruktioner_del1_6056028

Del 1 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

Projektering av träkonstruktioner är del 1, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enl...

Pris: 395 kr + moms

boendesprinklersystem_2019_6537193

Boendesprinklersystem 2019. Regler och Standard

Skriften innehåller den svenska översättningen av standarden SS-EN 16925:2018 och regelverket SBF 501:2. Tillsammans ger de en heltäckande sammanställning över lämpliga krav på boendesprinklersystem...

Pris: 1 995 kr + moms

regler_for_boendesprinklersystem_sbf_501_2_6537192

SBF 501:2 Regler för boendesprinklersystem

Ett boendesprinklersystem är ett sprinklersystem vars främsta uppgift är att rädda liv. Dessutom skyddar det effektivt mot stora egendomsskador och bidrar till en bättre miljö. Över 100 års erfarenhet visar att vi kan lita på sprinkleranläggningar...

Pris: 450 kr + moms

byggkonstruktion_regel_och_formelsamling_6144068

Byggkonstruktion. Regel- och formelsamling. Utg 4

Avsnitten i boken tar upp alla delar som ingår vid dimensionering av enklare fall; laster, betong- och träkonstruktioner och byggstatik. Boken är framtagen tillsammans med läroboken Byggkonstruktion där innehållet baseras på Eurokod och EKS 11.

Pris: 203 kr + moms

byggkonstruktion_6144067

Byggkonstruktion. Utg 4

Boken behandlar grundläggande konstruktionsteknik för byggnader och anläggningar. Byggkonstruktion inleder med att beskriva principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion...

Pris: 527 kr + moms

egenkontroll_av_brandskyddet_6537191

Egenkontroll av brandskyddet

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande...

Pris: 713 kr + moms

formler_tabeller_6114050

Formler och tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna 2019

Denna formel- och tabellsamling är i första hand avsedd för skolor med undervisning i byggkonstruktion. Ingår i ett läromedelspaket som består av ”Byggkonstruktion enligt eurokoderna”, ”Stålkonstruktion enligt eurokoderna” och ”Träkonstruktion enligt...

Pris: 275 kr + moms

trakonstruktion_enligt_eurokoderna_losningsforslag_6114046

Träkonstruktion enl eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner” som berör allmänna regler och regle...

Pris: 310 kr + moms

stalkonstruktion_enligt_eurokoderna_6114045

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och reg...

Pris: 275 kr + moms

byggkonstruktion_enligt_eurokoderna_6114044

Byggkonstruktion enligt eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för byggkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på ”Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SS-EN 1990)”, de delar av ”Eurokod...

Pris: 265 kr + moms

radonboken_befintliga_byggnader_6299012

Radonboken. Befintliga byggnader

Radonboken – Befintliga byggnader är uppdaterad med anledning av EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) som har implementerats i svensk lagstiftning.Ändringen berör framförallt radon på arbetsplatser...

Pris: 495 kr + moms

allmanna_foreskrifter_for_stalkonstruktioner_6011032

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Syftet med vägledningen är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner...

Pris: 295 kr + moms

radonboken_nya_byggnader_6299020

Radonboken. Nya byggnader

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts för radon både i hemmet och på arbetsplatsen. Föregående upplaga av Radonboken - Nya byggnader kom för 15 år sedan och det har skett stora förändringar i regelverken sedan dess...

Pris: 482 kr + moms

25 av 290