6115014_large_enova

Att beskriva betongytor. Betongrapport nr 14 2009

Författare: Hertzell Tage

Tryckt bok, I lager

Pris: 810 kr + moms

Snabb leverans

”Att beskriva betongytor” definierar ytors estetiska uttryck med ett antal delutryck – helhetsform, ytmönster, ytstruktur, gråton och kulör. Skriften ger vägledning för formulering av beskrivningar med dem som utgångspunkt.

Syftet med rapporten är att skapa ett gemensamt förhållningssätt för projektörer och utförare för att undvika tveksamheter kring det slutliga utförandet. Arkitekten Tage Hertzell har varit huvudutredningsman bakom projektet.


Författare: Hertzell Tage

Art nummer: 6115014

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Svenska Betongföreningen

ISBN: 9789197344593

Antal sidor: 56

Kategori: Konstruktion och stomme