byggkonstruktion_eurokoder_650_6114034

Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Allmän konstruktionsteknik och laster enligt partialkoefficientmetoden

Författare: Rehnström Börje, Rehnström Carina

I lager

Pris: 230 kr + moms

Snabb leverans

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för byggkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna.

Det grundar sig främst på ”Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SS-EN 1990)”, de delar av ”Eurokod 1 Laster på bärverk” som berör tunghet, egentyngd, nyttig last, snö och vind (SS-EN 1991-1-1, SS-EN 1991-1-3 och SS-EN 1991-1-4) samt Boverkets ”Europeiska konstruktionsstandarder, EKS”.

”Byggkonstruktion enligt eurokoderna” är i första hand avsedd som läromedel i byggkonstruktion men kan också användas av verksamma ingenjörer som vill sätta sig in i ämnet. Kompendiet ersätter tidigare version som byggde på ”Boverkets konstruktionsregler, BKR”. I denna andra utgåva at skriften har visa ändringar och uppdateringar gjorts.


Författare: Rehnström Börje, Rehnström Carina

Art nummer: 6114034

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Rehnströms bokförlag

Antal sidor: 108

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare