Fara på taken

Fara på taken. Svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar

Tryckt bok, I lager

Pris: 80 kr + moms

Snabb leverans

Taksäkerhetskommittén lämnade den 13 mars 2008 in en skrivelse till Miljödepartementet angående förändringar i reglerna kring taksäkerhet. Skrivelsen innehöll förslag på ändrade retroaktiva krav samt förslag på obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar. Miljödepartement gav Boverket i juli 2010 i uppdrag att analysera förslagen i skrivelsen.

”Fara på taken” innehåller konsekvensanalyser av de två förslag som taksäkerhetskommitténs skrivelse till Miljödepartementet innehöll. Boverket bedömer dels kostnaden och nyttan av framflyttade retroaktiva krav vad gäller taksäkerhetsanordningar, dels kostnaden och nyttan av att införa obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar. Det förs även en diskussion som tar upp problematik kring takolyckor.


Art nummer: 6123006

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789186827168

Antal sidor: 50

Kategori: Konstruktion och stomme