6119915_large_enova

Fönstermontage i väggkonstruktioner. FoU-Väst Rapport 1005

Författare: Gustavsson Börje

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Fönstermontage är ett kritiskt moment som i ett flertal studier visat på omfattande problem med inläckande vatten. I denna rapport beskrivs resultaten från ett projekt som i laboratoriemiljö testat och utvärderat olika montageprinciper för fönster i olika väggkonstruktioner. Som ett resultat lämnas förslag till nya produktionsvänliga montageprinciper och säkra lösningar. En lösning som visat sig vara lämplig är att utföra montaget med ett andra steg av tätning, sekundär tätning. Förslagen har testats i laboratorium med goda resultat.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkonstruktion


Författare: Gustavsson Börje

Art nummer: 6119915

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Sveriges Byggindustrier

Antal sidor: 56

Kategori: Konstruktion och stomme