geokemisk_atlas_over_sverige_650_6550112

Geokemisk atlas över Sverige

Tryckt bok, I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

”Geokemisk atlas över Sverige” är en nationell sammanställning av markens geokemi, som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i naturen. Boken är rikt illustrerad med kartor och innehåller även statistik och beskrivningar över grundämnenas egenskaper.

Boken är en kartläggning av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark och vatten. Målet med arbetet har varit att ta fram en rikstäckande databas med moderna analysresultat. Dessa presenteras i boken med 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor.

”Geokemisk atlas över Sverige” innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länsvisa sammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper.


Art nummer: 6550112

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Geologiska Undersökning

ISBN: 9789174032581

Antal sidor: 210

Kategori: Konstruktion och stomme