6115013_large_enova

Industrigolv. Rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och underhåll. Betongrapport nr 13 2008

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 012 kr + moms

Snabb leverans

När industri och handel expanderar byggs många industri-, lager- och affärslokaler. Byggnaderna är ofta ganska enkla med stora volymer och ytor men lasterna kan vara stora och markförhållandena besvärliga. Industrigolvet utförs vanligen antingen som platta på mark eller som en pålunderstödd platta. Tyvärr får inte golvet alltid den omsorg det förtjänar varför denna rapport syftar till att skapa förutsättningar för bättre industrigolv med längre livslängd. En tillsatt kommitté har sammanställt dessa rekommendationer för utförande och användning av industrigolv.


Art nummer: 6115013

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Svenska Betongföreningen

ISBN: 9197344575

Antal sidor: 296

Kategori: Konstruktion och stomme