ingenjorrens_konst_650_6051072

Ingenjörens konst. Material och konstruktion ger form

Författare: Samuelsson Sture

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

Att vara intresserad av de konstruktioner som bär upp byggnadsverk är inte fullt så vanligt som att intressera sig för arkitektur.

”Ingenjörens konst. Material och konstruktion ger form” vill väcka tankar om de ofta osynliggjorda konstruktörernas kunskaper och konstnärskap samt för att söka bidra till ett ökat intresse för arkitektoniskt värdefulla byggnader. Vanligen ges arkitektens roll störst utrymme då olika verk omnämns men här uppmärksammas även ingenjörens insatser.

Det finns intresseväckande och karakteristiska brytpunkter i historien där samhälls- och teknikutveckling gjort språng vilket fått effekter även inom arkitektur- och byggområdet. Texten behandlar hur tillgången till nya material möjliggör nya konstruktioner och hur detta tillvaratas i arkitektonisk form.

Intressanta byggnader där sambandet konstruktion – form är tydligt, har studerats. Framställningen i boken är inte kronologisk, men den anknyter till betydelsefulla personer och till projekt i som illustrerar utvecklingen historiskt och i vår tid.

 


Författare: Samuelsson Sture

Art nummer: 6051072

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Balkong Förlag

ISBN: 9789185581788

Antal sidor: 320

Kategori: Konstruktion och stomme