Klimatförändringars effekter på betong

Klimatförändringars effekter på betong, betongkonstruktioner och betongbyggandet i Sverige. CBI Rapport 1:2011

Författare: Silfwerbrand Johan

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Ordinarie pris: 400 kr + moms
Syftet med denna rapport är att kartlägga klimatförändringarnas effekter på betong, betongkonstruktioner och betongbyggandet i Sverige. ”Klimatförändringars effekter på betong, betongkonstruktioner och betongbyggandet i Sverige” behandlar en litteratursökning och en litteraturgenomgång som genomförts vid CBI Betonginstitutet.

Antalet studier om hur klimatförändringarna kan påverka betongen är mycket litet. Främst finns tre nederländska studier som behandlar hela byggområdet. Dessutom finns en rapport från Boverket (2009) som handlar om anpassning.

Baserat på genomgång och analys av litteraturen har rapportförfattaren upprättat en tabell (tabell 4 i kapitel 9) som sammanställer hur svensk betong, svenska betongkonstruktioner och svenskt betongbyggande sannolikt kommer att påverkas av klimatförändringarna.

Slutsatsen är att betongen kommer att kunna anpassa sig väl till de klimatförändringar som väntas ske i vårt land. CBI Betonginstitutet föreslår att fortsatt forskning bedrivs inom de områden problem kan uppstå.


Författare: Silfwerbrand Johan

Art nummer: 6093003

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Cement och Betong Institutet

ISBN: 9789197607056

Antal sidor: 60

Kategori: Konstruktion och stomme