6550110_large_enova

Länshållning vid schaktningsarbeten

I lager

Pris: 140 kr + moms

Snabb leverans

Misslyckanden vid schaktning i jord under grundvatten beror ofta på bristande kunskaper. För att öka kunskaperna beskriver ”Länshållning vid schaktningsarbeten” de viktigaste sambanden mellan grundvatten, jordarter och angivna problem vid utförande av jordschakter. Förundersökningar, prognosmetoder och lämpliga arbetssätt för skilda problemsituationer beskrivs också. Boken riktar sig främst till personer som arbetar med anläggningsverksamhet.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Anläggning


Art nummer: 6550110

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Statens Geotekniska Institut

Antal sidor: 40

Kategori: Konstruktion och stomme