lufttathetens-variation-over-aret-650-6119939

Lufttäthetens variation över året

Författare: Wahlgren Paula, Hansén Magnus, Svensson Ove

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Lufttätheten har stor betydelse för byggnaders energianvändning och fuktsäkerhet. Det har stor betydelse för byggnadens miljöpåverkan och driftskostnad.

Rapporten redovisar resultat av mätningar i tre olika hus där man har studerat variationerna i lufttätheten beroende på årstid och yttre klimatfaktorer. Mätningarna indikerar att lufttätheten i trähus varierar på ett årstidsbundet sätt medan betonghus visar på ett ökande läckage.

 


Författare: Wahlgren Paula, Hansén Magnus, Svensson Ove

Art nummer: 6119939

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 35

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare