schakta_sakert-650-6266010

Schakta säkert. Utg 4

Författare: Lundström Karin, Odén Karin, Rankka Wilhelm

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 350 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 245 kr + moms

Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kunskap om hur man utformar och utför schaktningsarbete på ett säkert sätt.

Skriften vänder sig till den som ansvarar för schaktarbeten och de som arbetar på byggarbetsplatsen, till exempel platschef, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud. Den vänder sig även till andra som vill få större kunskap, aktualisera sina kunskaper och få stöd i sin kommunikation med den blivande byggarbetsplatsen.

"Schakta säkert" har sammanställts av SGI i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter för AMA, Arbetsmiljöverket, NCC, PEAB, SKANSKA, SEKO, Sveriges Byggindustrier, SVEVIA och Trafikverket.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Anläggning , Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Författare: Lundström Karin, Odén Karin, Rankka Wilhelm

Tryckta bokens artikel nr: 6266010

E-bokens artikel nr: 7772661

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337175

E-bokens ISBN: 9789173337366

Antal sidor: 128

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare