Självkompakterande betongs statiska stabilitet

Självkompakterande betongs statiska stabilitet. CBI Rapport 1:2010

Författare: Westerholm Mikael

Tryckt bok, I lager

Pris: 400 kr + moms

Snabb leverans

Självkompakterande betong (SKB) är i det färska stadiet en vätskelik betong som har förmågan att fylla ut formen och kompakteras utan någon vibreringsinsats eller att något annat arbete tillförs.

Denna rapport, ”Självkompakterande betongs statiska stabilitet” är en litteraturstudie och även första etappen i ett forskningsprojekt inriktat mot självkompakterande betongs statiska stabilitet. SKB:s statiska stabilitet kan definieras som dess förmåga att förbli homogen utan vare sig förekomst av sten-, pasta-, eller vattenseparation i vila. I rapporten beskrivs betongs statiska stabilitet, mikrostruktur och relaterade krafter.

Här beskrivs även stabiliserande tillsatsmedels egenskaper och funktion översiktligt. Dessutom ingår ett avsnitt om modellcement och avslutningsvis ges förslag på ett forskningsområde där det fortfarande finns behov av ökad kunskap.


Författare: Westerholm Mikael

Art nummer: 6093002

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Cement och Betong Institutet

ISBN: 9789197607049

Antal sidor: 62

Kategori: Konstruktion och stomme