skyddsrumsregler-sr-15-6012023

Skyddsrumsregler SR 15

Författare: Ekengren Björn

Tryckt bok, I lager

Pris: 370 kr + moms

Snabb leverans

Skyddsrumsregler 15 riktar sig till den som enligt lagen om skyddsrum avser att planer, bygga, utrusta eller underhålla ett skyddsrum avsett för befolkningen. Publikationen gäller från och med 2015 för samtliga skyddsrum som finns införda som byggda eller planerade i det nationella skyddsrumsregistret.

Det är en handbok för tillämpning av tekniska och administrativa regler som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Den ger ett underlag för att uppfylla de minimikrav som samhället ställer på såväl nya som befintliga skyddsrum.

Publikationens syfte är att ge förutsättningarna för att ett skyddsrum ska kunna byggas, förvaltas och sedan avvecklas.


Författare: Ekengren Björn

Art nummer: 6012023

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISBN: 9789173834858

Antal sidor: 140

Kategori: Konstruktion och stomme