sten-i-detaljer-650-6051075

Sten i detalj - byggnader

Författare: Barup Kerstin, Edström Mats, Johansson Kurt

Tryckt bok, I lager

Pris: 245 kr + moms

Snabb leverans

I boken ”Sten i detalj – byggnader” finns exempel på hur natursten kan användas i våra byggnader. Med natursten kan du skapa detaljlösningar som både är estetiska och hållbara. Val av stensort, dimension, form och ytbearbetning ger möjlighet till stor variation. Författaren hoppas att boken ska kunna inspirera arkitekter och projektörer till goda detaljlösningar.

Exemplen är tagna från Sverige och Danmark och de olika kapitlen tar upp fasader, entréer, golv, trappor och inredning.

Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur och syftet är att vara ett komplement till Stenhandboken som ges ut av Stenindustrins forskningsinstitut.


Författare: Barup Kerstin, Edström Mats, Johansson Kurt

Art nummer: 6051075

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Balkong Förlag

ISBN: 9789185581573

Antal sidor: 215

Kategori: Konstruktion och stomme