en-handbok-om-natrusten-6559021

En handbok om natursten

Beställningsvara

Pris: 1 100 kr + moms

Snabb leverans

Denna pärm innehåller allmän stenkunskap, färgillustrationer av svenska stensorter, ett svensk-norskt stenkartotek, anvisningar och exempel för stenanvändning inomhus, på fasader, i anläggningar och trädgårdar, vid restaurering och underhåll samt för gravvårdar.

Materialet, med exakt samma innehåll, var tidigare samlat i två gula pärmar under namnet "Stenhandboken".

Ordningen på flikarna har uppdaterats och ett antal häften är uppdaterade 2011 (Inledning, Stenkartotek, Fasader samt medlemmar i Sveriges Stenindustriförbund). Häftet ”Natursten inomhus” är uppdaterat 2006, ”Utemiljö” 2007, ”Natursten Utemiljö” 2008, ”Restaurering” 2009 och häftet ”Gravvårdar” har uppdaterats 2005. Ytterligare sidor och häften har uppdaterats och lagts till.


Art nummer: 6559021

Utgivningsår: 2003

Utgivare: Sveriges Stenindustriförbund