termografering_650_6119934

Termografering. Kartläggning av köldbryggor inför renovering. FoU 1405

Författare: Martinsson Linda, Svensson Tengberg Charlotte, Engström Claes, Ljungberg Anders

I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Termografering (värmefotografering) utifrån, för att i ett tidigt skede identifiera köldbryggor i flerbostadshus som står inför beslut om renovering och energieffektivisering, är en teknik som studerats och utvärderats i detta projekt.

Denna rapport, ”Termografering. Kartläggning av köldbryggor inför renovering”, beskriver hur tekniken använts för fem vanligt förekommande konstruktionstyper av flerbostadshus från miljonprogrammets dagar, 1965–75. Avsikten är att med termografering som underlag utveckla generella, praktiskt användbara och kostnadseffektiva metoder, som kan underlätta beslut om åtgärder för att minska energiförluster, komfort- och fuktproblem samt nedsmutsning.


Författare: Martinsson Linda, Svensson Tengberg Charlotte, Engström Claes, Ljungberg Anders

Art nummer: 6119934

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 28

Kategori: Konstruktion och stomme