undvik_fel_och_fallor_i_vatrum_650_6119923

Undvik fel och fällor i våtrum

I lager

Pris: 50 kr + moms

Snabb leverans

Handboken ”Undvik fel och fällor i våtrum” redovisar på ett enkelt sätt de 33 vanligaste svårigheterna för våtrumslösningar och förslag på lösningar. Här finns samlat ett antal problem och lösningar som ger beställare, projektörer, entreprenörer och förvaltare verktyg att minska antalet framtida fel och skador i våtrum.

Många i branschen saknar rätt kunskap om hur våtrum fungerar – ur ett fuktsäkerhetsperspektiv – vilket leder till fuktskador och kostnader för dessa.

Handboken ska bidra till ännu bättre förutsättningar för entreprenörer och underentreprenörer att säkra kvaliteten på sitt arbete, skapa en god arbetsmiljö och producera en säker och väl fungerande byggnadsdel.


Art nummer: 6119923

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 44

Kategori: Konstruktion och stomme