betong_och_armeringsteknik_6097306

Betong- och armeringsteknik, version 2016-08-30

Författare: Sköld Magnus, Rapp Ted, Norlén Britt, Pyykkö Johan, Almgren Thomas

I lager

Pris: 525 kr + moms

Snabb leverans

Lärobok om betong
Betong- och armeringsteknik är tänkt som en lärobok vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet.

Boken vänder sig till arbetsledare, konstruktörer och allmänt intresserade av betong- och armeringsteknik.


Författare: Sköld Magnus, Rapp Ted, Norlén Britt, Pyykkö Johan, Almgren Thomas

Art nummer: 6097306

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Sveriges Byggindustrier

Antal sidor: 274

Kategori: Konstruktion och stomme