Betong och murverk

Alla titlar

modernismens_tegelfasader_6984026

Modernismens tegelfasader

Tegel intog en särskild roll i 1900-talets byggande i Sverige. ”Modernismens tegelfasader” berättar om teglets historia från ett arkitekturhistoriskt, byggnadstekniskt och hantverksmässigt perspektiv...

Pris: 318 kr + moms

moderna_tegeldetaljer_6984025

Moderna tegeldetaljer

"Moderna tegeldetaljer" handlar om hur man utformar gestaltningsmässigt fina detaljlösningar med fasadtegel i kombination med bakmur av stenmaterial. Boken inleds med ett avsnitt om materialitet, det vill säga de egenskaper hos materialet som vi uppl...

Pris: 318 kr + moms

barande_murverk_i_modern_arkitektur_6984009

Bärande murverk i modern arkitektur

I boken visas exempel på modern arkitektur som bygger på bärande murverk, en klassisk byggmetod. Idag när det pratas mycket om hållbarhet finns det kanske anledning att ompröva de motiv som ledde till att metoden övergavs...

Pris: 212 kr + moms

undvik_misstag_i_murat_och_putsat_byggande_6980001

Undvik misstag i murat och putsat byggande. Utg 2, ver 2018

"Undvik misstag i murat och putsat byggande" identifierar de vanligaste misstagen i dagens murade och putsade byggande. Typfallen utgår från enskilda konstruktionslösningar med en beskrivning av skadeorsaken...

Pris: 335 kr + moms

betong_och_armeringsteknik_6119948

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet...

Pris: 525 kr + moms

reparation_av_murade_fasader_6272002

Reparation av murade fasader. Utg 2

Mellan åren 1950–1975 var det vanligt att murade fasader försågs med icke korrosionsskyddad armering och förankring. Detta har lett till att det idag finns ett stort antal fasader med allvarliga skador...

Pris: 464 kr + moms

kalkens_hemligheter_6039609

Kalkens hemligheter

Kalk är ingen entydigt begrepp utan används om olika kemiska föreningar som innehåller kalcium. Idag används en mycket begränsad del av den totala kalkproduktionen inom byggnadsindustrin...

Pris: 288 kr + moms

betonghandbok_material_kap35_hallbarhet_6425035

Kap 35 Hållbarhet. Särtryck Betonghb Material

Särtrycket Hållbarhet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 35 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.

Pris: 295 kr + moms

betonghandbok_material_sartryck_kap28_6425028

Kap 28 Brandbeständighet. Särtryck Betonghb Material

Särtrycket Brandbeständighet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 28 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.

Pris: 295 kr + moms

betonghandbok_material_sartryck_kap24_6425024

Kap 24 Frostbeständighet. Särtryck Betonghb Material

Särtrycket Frostbeständighet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 24 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.

Pris: 295 kr + moms

betonghandbok_material_sartryck_kap23_6425023

Kap 23 Beständighet. Särtryck Betonghb Material

Särtrycket Betongkonstruktion kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 23 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.

Pris: 295 kr + moms

betonghandbok_material_del1_6425016

Betonghandbok Material. Del 1

Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material. Del 1 refererar eller utgår ifrån nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande beto...

Pris: 995 kr + moms

utformning_av_murverkskontruktioner_enligt_eurokod_6_6200601

Utformning av murverkskonstruktioner enl Eurokod 6

Handboken behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler finns i SS-EN 1996 - 1-1...

Pris: 600 kr + moms

betongrapport_11_vagledning_for_val_av_exponeringsklass_6115022

Vägledning för val av exponeringsklass. Utg 3

Exponering är en faktor som är avgörande för vilka krav som behöver ställas på betongkvalitet och täckande betongskikt för en viss livslängd. I och med införandet av den nya betongstandarden SS-EN 206-1 år 2003 ersattes de tidigare 8 miljöklasserna a...

Pris: 665 kr + moms

betongkonstruktion_formelsamling_6144017

Formelsamling. Betongkonstruktion

Betongkonstruktion - formelsamling är ett  komplement till boken Betongkonstruktion. Formelsamlingen är framtagen för att kunna användas som hjälpmedel vid examination i högskole- universitetskurser inom betongkonstruktion.

Pris: 159 kr + moms

Betongkonstruktion läromdel

Betongkonstruktion

Betongkonstruktion tar upp dimensionering och utförande av betongkonstruktioner enligt Eurocode 2. Bokens teoridel som innehåller: • Böjning och böjning med normalkraft • Pelare och väggar • Genomstansning • Plattor • Beräkning i bruksgränstills...

Pris: 445 kr + moms

Kompositförstärkning av betong

Kompositförstärkning av betong

Handbok för dimensionering vid reparation eller förbättring av befintliga betongkonstruktioner. Kompositmaterial har dykt upp som ett attraktivt alternativ till de traditionella materialen som används i byggindustrin för att skapa mer beständiga och ...

Pris: 664 kr + moms

Klimatförändringars effekter på betong

Klimatförändringars effekter på betong

Ordinarie pris: 400 kr + momsSyftet med denna rapport är att kartlägga klimatförändringarnas effekter på betong, betongkonstruktioner och betongbyggandet i Sverige...

Pris: 95 kr + moms

Självkompakterande betongs statiska stabilitet

Självkompakterande betongs statiska stabilitet

Självkompakterande betong (SKB) är i det färska stadiet en vätskelik betong som har förmågan att fylla ut formen och kompakteras utan någon vibreringsinsats eller att något annat arbete tillförs...

Pris: 400 kr + moms

svenska_betongforeningens_handbok_eurokod2_vol1_utg2_650_6115020

Betongföreningens handbok till Eurokod 2, utg 2

Införandet av Eurokoder för dimensionering av bärande konstruktioner medför behov av utbildning, handböcker m m. Svenska betongföreningen har därför tagit fram denna handbok om Eurokod 2 (EN 1992) som behandlar dimensionering av betongkonstruktioner...

Pris: 1 860 kr + moms

ratt_fran_borjan_murat_650_6594005

Rätt från början - murat och putsat, pocket 2012

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande. På ett enkelt och överskådligt sätt redovisas gällande råd och anvisningar för såväl produkter, utförande och byggplatsorganisatoris...

Pris: 195 kr + moms

TNC 103 Betongteknisk ordlista

TNC 103 Betongteknisk ordlista

”Betongteknisk ordlista. TNC 103”, som ges ut gemensamt av Betongföreningen och TNC, innehåller över 900 svenska termer från det betongtekniska området, med svenska definitioner och termmotsvarigheter på engelska...

Pris: 800 kr + moms

bevara_betongen_650_6430001

Bevara betongen

”Bevara betongen” är den första boken av sitt slag i Sverige. Den behandlar betongen ur ett bevarandeperspektiv och med ett tvärvetenskapligt angreppssätt...

Pris: 495 kr + moms

Betongarbete

Betongarbete

”Betongarbete” vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om betong och armering. Med hjälp av historik, regelverk och materialkunskap om de olika materialens egenskaper hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbe...

Pris: 502 kr + moms

Betong och brand

Betong och brand

När det gäller brand är betong ett av de bästa byggmaterialen, men alla betongkonstruktioner är dock inte helt immuna mot brand. I främst tät och fuktig betong finns det risk för spjälkning, det vill säga att ytskiktet lossnar, då betongen expone...

Pris: 930 kr + moms

25 av 37