betonghandbok_material_del1_6425016

Betonghandbok Material. Del 1

Tryckt bok, I lager

Pris: 995 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 995 kr + moms

Snabb leverans

Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material. Del 1 refererar eller utgår ifrån nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande betong. Handboken är ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

Övriga nyheter i utgåvan:

  • Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel
  • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor
  • Beräkningsmodeller för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper


Del 2

Del 2 finns inte utgiven i fullständig utgåva. Fyra viktiga kapitel från Del 2 finns dock redan nu som särtryck;

Betongkonstruktion
Frostbeständighet
Brandbeständighet
Hållbarhet


Tryckta bokens artikel nr: 6425016

E-bokens artikel nr: 7770425

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338035

E-bokens ISBN: 9789173338271

Antal sidor: 540

Kategori: Konstruktion och stomme