brandskydd_ratt_utfort_325_6050002

Brandskydd – rätt utfört. En handbok om utförandekontroll

Författare: Olsson Nils, Almgren Erik, Vester Malin T., Josefsson Johan, Reinwalds Samuel

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 598 kr + moms)

För byggherren och för samhället är det viktigt att brandskyddet kontrolleras i tillräcklig omfattning så att fel inte missas som skulle kunna få konsekvenser vid en brand. Kraven följs upp utifrån en kontrollplan vilken ska fastslås av byggnadsnämnden.

”Brandskydd – rätt utfört. En handbok om utförandekontroll” fokuserar på de utförandekontroller av brandskydd som utförs i syfte att säkerställa att samhällets krav enligt byggreglerna uppfylls. Bokens huvudfokus ligger på de utförandekontroller som bör utföras i byggskedet. Här hittar du även tips om vad som bör kontrolleras och hur detta ska utföras.

Boken vänder sig till personer med olika bakgrund och erfarenhet vad gäller såväl byggprocessen och den lagstiftning som styr kontroller och besiktningar. Tanken är att handboken ska vara ett stöd för planerande och genomförande av egenkontroller och utförandekontroller av brandskyddet, samt vara ett stöd vid upprättande av kontrollplan och vid byggnadsnämndens tillsyn.

”Brandskydd – rätt utfört. En handbok om utförandekontroll” riktar sig till brandkonsulter, besiktningsmän, byggnadsnämnder, räddningstjänster, kontrollansvariga, projektledare, byggherrar, entreprenörer med flera.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet , Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Olsson Nils, Almgren Erik, Vester Malin T., Josefsson Johan, Reinwalds Samuel

Art nummer: 6050002

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Bengt Dahlgren AB

ISBN: 9789163730368

Antal sidor: 160

Kategori: Brand

Fler titlar av samma författare