praktiska_losningar_brandskydd_ventilation_650___6514018

Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation 2014

Tryckt bok, I lager

Pris: 800 kr + moms

Snabb leverans

Bränder får ofta förödande konsekvenser. För människor, för byggnader och för miljön. "Praktiska lösningar - Brandskydd - Ventilation" innehåller allt man behöver veta för att skapa brandsäkra ventilationslösningar.

Det detaljstyrda regelverket är borttaget sedan länge, och byggreglerna baseras på funktionskrav. Detta ger stor frihet till alla inblandade parter, men skapar också utrymme för misstag. ”Brandboken”, som boken kallas av branschen, är ett konkret verktyg för alla som har med ventilation i en byggnad att göra.

2014 års upplaga är uppdaterad för att svara mot de förändringar som har gjorts i byggreglerna sedan 2004. Avsnitt har lagts till där det idag finns nya tekniska lösningar, exempelvis backströmningsskydd. Andra avsnitt har helt omarbetats, till exempel avsnittet om imkanaler.

Men också de äldre godkända lösningarna finns kvar i 2014 års upplaga. Huvudredaktör och sakkunnig för 2014 års upplaga har varit Martin Borgström och Styrgrupp Brand inom Svensk Ventilation. Värdefulla synpunkter på uppläggning och innehåll har lämnats av landets främsta experter vid högskola och konsultföretag.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6514018

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Ventilation

ISBN: 9789198144802

Antal sidor: 122

Kategori: Brand