brandskydd_kyrkor_325_6537139

Brandskydd i kyrkor

Författare: Rang Lars

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

Bränder i kyrkor förstör stora ekonomiska och kulturella värden. Genom förebyggande åtgärder kan vi undvika tragiska kyrkbränder.

Vår förhoppning är att rekommendationen ”Brandskydd i kyrkor” ska användas som grund för att tillhandahålla ökad kunskap om brandrisker och ökad medvetenhet om aktivt brandskydd i kyrkobyggnader och andra byggnader med kulturhistoriskt värde. Denna ökade kunskap, bättre praxis och säkerhet samt förebyggande åtgärder borde kunna minska antalet bräder.

Rekommendationen är avsedd för kyrkans ledning, försäkringsbolag, räddningstjänsten, konsulter med flera.


Författare: Rang Lars

Art nummer: 6537139

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444103

Antal sidor: 92

Kategori: Brand