Brandskydd i laboratorier 2013

Brandskydd i laboratorier 2013. Brandskyddsföreningens rekommendation

Tryckt bok, I lager

Pris: 245 kr + moms

Snabb leverans

Brandskyddsföreningens rekommendation ”Brandskydd i laboratorier” ska ge alla kunskap om hur man ska gå tillväga för att säkerställa ett bra brandskydd i laboratoriet. Boken behandlar flera aspekter på brandskyddet i projekteringen, under byggnationen och i den löpande verksamheten i laboratoriet.

Brandskyddsföreningen Sverige anser att fler åtgärder än de som är beskrivna i lagstiftningen måste vidtas för att ett bra brandskydd ska uppnås i verksamheten. En riskanalys är grunden för att åstadkomma det och borde ligga till grund för varje laboratorium vad gäller placering, byggnadstekniskt brandskydd, passiva och aktiva brandskyddsåtgärder och för det organisatoriska brandskyddet. Alla dessa åtgärder måste samverka för att brandskyddet ska bli bra.

Boken vänder sig till dig som bygger, konstruerar eller tillhandahåller lokaler för laboratorieverksamhet och till dig som arbetar i laboratoriet. Den är en bearbetning av CFPA Guideline No 28 2012:F, Fire safety in laboratories. Förändringar har gjorts för att rekommendationen ska vara tillämplig för svenska förhållanden.


Art nummer: 6537148

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444240

Antal sidor: 82

Kategori: Brand