Brandskydd på byggarbetsplatser 2011

Brandskydd på byggarbetsplatser 2011. Brandskyddsföreningens rekommendation

Tryckt bok, I lager

Pris: 496 kr + moms

Snabb leverans

”Brandskydd på byggarbetsplatser” är en rekommendation som för byggherren kan fungera som underlag som ser till att brandskyddet under byggtiden blir en naturlig del av byggprojektet.

Risken för att brand ska uppstå kan vara högre på byggarbetsplatsen än i verksamheten som byggnaden dimensioneras för. För att undvika onödiga personskador, egendomsskador och driftavbrott finns det goda skäl att arbeta systematiskt med brandskyddet under byggskedet.

Rekommendationen är tänkt för byggnads- och anläggningsarbete inklusive ombyggnads och renoveringsarbeten. Den riktar sig till byggentreprenörer, räddningstjänster, konsulter, beställare av byggentreprenader med flera.

Detta är en bearbetning av ”CFPA Guideline No 21:2009, Fire Prevention on Construction Sites”. Förändringar har gjort för att anpassa till svenska förhållanden.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö , Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537133

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444059

Antal sidor: 56

Kategori: Brand