bvlbrand_utg_6

Brandskydd. BVL 6. Utg 6

Författare: Fagergren Tomas, Larsson Daniel, Olander Martin, Sedin Gösta, Söderberg Urban, Thor Jörgen, Danielsson Torkel

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Denna sjätte utgåva av Byggvägledning 6 Brandskydd tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014. BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning. Utgåvan är omarbetad med förslag och kommentarer till olika brandskyddstekniska lösningar. Vidare berörs möjligheter med analytisk dimensionering. Som nyhet kan nämnas tillkommande verksamhetsklasser, kabelklasser samt dess olika förutsättningar. Vidare finns redovisat loftgångar som enda utrymningsväg.

Författare till Byggvägledning 6 Brandskydd är Torkel Danielsson, Tomas Fagergren, Daniel Larsson, Martin Olander, Gösta Sedin, Urban Söderberg och Jörgen Thor. Samtliga författare har mycket god kunskap och lång erfarenhet av brandskyddsteknisk projektering. Varav några med särskild kompetens inom områdena glas, bärande konstruktioner och installationsbrandskydd.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet , Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Fagergren Tomas, Larsson Daniel, Olander Martin, Sedin Gösta, Söderberg Urban, Thor Jörgen, Danielsson Torkel

Tryckta bokens artikel nr: 6212206

E-bokens artikel nr: 7772326

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337120

E-bokens ISBN: 9789173337410

Antal sidor: 388

Kategori: Brand

Fler titlar av samma författare