brandskyddsdokumentation_650___6537143

Brandskyddsdokumentation. Beskrivning och dokumentation i byggprocessen

I lager

Pris: 552 kr + moms

Snabb leverans

Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska en brandskyddsdokumentation upprättas för varje byggprojekt – vid ny-, om-, och tillbyggnation. I ”Brandskyddsdokumentation” redovisar Brandskyddsföreningen en lämplig struktur för dokumentationen, med förslag till rubriksättning och exempel på sådant som bör redovisas. Handboken fungerar på så sätt som en checklista.

Avslutningsvis redovisas två förslag till dokument; en brandskyddsbeskrivning avseende projektering för nybyggnad av ett flerbostadshus med två garageplan och en färdig brandskyddsdokumentation avseende en hyresgästanpassning av ett kontorsplan. Plan- och fasadritningar finns bifogade till dokumentationerna.

Uppläggen i exemplen passar både för stora och små byggprojekt. Detta är bokens fjärde utgåva.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537143

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

Antal sidor: 42

Kategori: Brand