heta-arbeten-och-juridiken-650-6537155

Heta Arbeten och juridiken 2015

Tryckt bok, I lager

Pris: 320 kr + moms

Snabb leverans

Boken tar upp frågor av juridisk karaktär där det har visat sig finnas ett behov av ytterligare information och klarlägganden. Det skadeståndsrättsliga ansvar som normalt uppstår med anledning av en brand till följd av Heta Arbeten behandlas i boken, liksom det straffrättsliga ansvar som ett vårdslöst beteende kan leda till. Några grundläggande försäkringsfrågor tas upp så att samspelet mellan ansvar och försäkring blir belyst. När det i boken talas om Heta Arbeten menas brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Heta arbeten och juridiken 2015 är ett komplement till Heta Arbeten Grundbok och Fördjupningsbok 2015.


Art nummer: 6537155

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444363

Antal sidor: 72

Kategori: Brand