Insatsplan

Insatsplan 2013. Brandskyddsföreningens rekommendation

Tryckt bok, I lager

Pris: 650 kr + moms

Snabb leverans

Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats.

”Rekommendation för insatsplan” har skapats av Brandskyddsföreningen eftersom riktlinjer för en standardiserad utformning av insatsplanerna tidigare saknats. Förhoppningen är att den ska fungera som en gemensam plattform för utformningen av framtidens insatsplaner.

Rekommendationen riktar sig till fastighetsägare, nyttjanderättshavare, kommunala räddningstjänster, brandkonsulter, brandskyddsansvariga och andra som berörs vid arbetet med framtagandet av insatsplaner.


Art nummer: 6537147

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444288

Antal sidor: 78

Kategori: Brand