brandfarliga_och_explosiva_varor_en_lagkommentar_6537161

Brandfarliga & explosiva varor. En lagkommentar. Utg 2

Författare: Persson Åke

Tryckt bok, I lager

Pris: 652 kr + moms

Snabb leverans

Lagstiftningen om brandfarliga och exposiva varor omfattar såväl verksamhetsutövare som privatpersoners skyldigheter, med syfte att skydda mot brand och explosion.

Från ochmed den 1 september 2010 gäller ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor. I boken får du om vad den nya lagstiftningen innebär, viktigare skillnader mot den tidigare lagstiftningen, råd och tips i användandet av de nya reglerna samt en analys och kommentar till den nya nu gällande lagstiftningen.

Ett nytt kapitel sedan förra utgåvan handlar om förändrade tillståndsregler.


Författare: Persson Åke

Art nummer: 6537161

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444578

Antal sidor: 176

Kategori: Brand