brandlarm_system_komponenter_stotsel_6537181

Brandlarm - System, komponenter och skötsel

Tryckt bok, I lager

Pris: 413 kr + moms

Snabb leverans

När man installerar en anläggning för brandlarm så är det väsentligt att den blir planerad, projekterad och installerad på korrekt sätt, rätt detektor på rätt plats. En oberoende besiktning enligt gällande brandlarmregler är bästa sättet att få detta bekräftat. Anläggningens goda funktion är också helt beroende av att den kontrolleras och underhålls regelbundet.

Boken ger en grundläggande kunskap om anläggningar för brandlarm och för utbildning av anläggningsskötare – kunskap som bidrar till att göra anläggningarna ännu driftsäkrare och därmed ökat skydd mot brand. Denna utgåva av boken ersätter tidigare utgåva från 2005.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537181

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444998

Antal sidor: 59

Kategori: Brand