brandsaker_byggarbetsplats_6537194

Brandsäker byggarbetsplats. Handbok

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

Snabb leverans

Reglerna för Brandsäker byggarbetsplats, SBF 505:1, syftar främst till att underlätta kravställning i samband med upphandling och kontraktsskrivning. Handboken Brandsäker byggarbetsplats ska förtydliga innebörden av de brandskyddskrav som finns i reglerna och ge förslag på lämpliga åtgärder.

Regler och handbok är avsedda för byggnads- och anläggningsarbete inklusive ombyggnads- och renoveringsarbeten.

Inriktningen för regler och handbok är större byggnader och därmed är de inte relevanta i alla delar för byggnadsarbeten för en- och tvåfamiljshus eller likvärdiga småhus och behandlar heller inte de särskilda problem och brandskyddslösningar som kan förekomma vid byggnads- och anläggningsarbete för undermarksanläggningar.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537194

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171445285

Antal sidor: 86

Kategori: Brand