brandsakert_vardboende_6537177

Brandsäkert vårdboende

Tryckt bok, I lager

Pris: 419 kr + moms

Snabb leverans

Gemensamt för alla typer av vårdboendeformer är att de boende har begränsad förmåga att själva agera vid en brand.

Vilka krav ställs på brandsäkerheten? Vad behöver personalen kunna om brandsäkerhet? Hur tillämpar man systematiskt brandskyddsarbete?

Rekommendationen är en hjälp för den som har ett ansvar för brandsäkerheten i ett vårdboende.


Art nummer: 6537177

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444981

Antal sidor: 55

Kategori: Brand