brandskyddshandboken_utg6_6505010

Brandskyddshandboken 2017

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 050 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 1 050 kr + moms

Snabb leverans

Utvecklingen inom det brandtekniska området går snabbt. Brandskyddshandboken förklarar och förtydligar BBR:s brandskyddsavsnitt.

Handboken täcker in alla aspekter på brandskyddet, från projektering till förvaltning och innehåller hela kapitel 5 Brand i BBR med gällande brandkrav samt reviderade sådana till och med ändringsföreskriften BFS 2016:6, BBR 23 ikraftträdd 1 juli 2016.

Handboken innehåller även Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel och här presenteras även exempel på brandskyddslösningar för elva olika fall, med både förklarande text och ritningar.

Till boken finns rättelser för kapitel 8.
Rättelserna hittar du här


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Tryckta bokens artikel nr: 6505010

E-bokens artikel nr: 7775050

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Brandskyddslaget

Tryckta bokens ISBN: 9789198232912

E-bokens ISBN: 9789198232929

Antal sidor: 296

Kategori: Brand