brandskyddshandboken_utg6_6505010

Brandskyddshandboken 2017

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 050 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 1 050 kr + moms

Snabb leverans

Utvecklingen inom det brandtekniska området går snabbt. Brandskyddshandboken förklarar och förtydligar BBR:s brandskyddsavsnitt.

Handboken täcker in alla aspekter på brandskyddet, från projektering till förvaltning och innehåller hela kapitel 5 Brand i BBR med gällande brandkrav samt reviderade sådana till och med ändringsföreskriften BFS 2016:6, BBR 23 ikraftträdd 1 juli 2016.

Handboken innehåller även Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel och här presenteras även exempel på brandskyddslösningar för elva olika fall, med både förklarande text och ritningar.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Tryckta bokens artikel nr: 6505010

E-bokens artikel nr: 7775050

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Brandskyddslaget

Tryckta bokens ISBN: 9789198232912

E-bokens ISBN: 9789198232929

Antal sidor: 296

Kategori: Brand