hallbart_brandskydd_6050005

Hållbart brandskydd

Författare: Olsson Nils, Göras Therése

Tryckt bok, I lager

Pris: 690 kr + moms

Snabb leverans

Handboken beskriver hur man kan fatta medvetna beslut om hållbara åtgärder inom det brandtekniska området. Hållbart brandskydd visar också hur olika brandtekniska utformningar kan jämföras med varandra ur ett hållbarhetsperspektiv, klimatpåverkan vid säkerhetshöjande brandskyddsinstallationer, innehåll av farliga ämnen i brandskyddsprodukter, hur nya hållbara byggnadsutformningar påverkar brandskyddet med mera.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Författare: Olsson Nils, Göras Therése

Art nummer: 6050005

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Bengt Dahlgren AB

ISBN: 9789163959578

Antal sidor: 174

Kategori: Brand